3 soovitust andmekeskse mõtteviisi rakendamiseks organisatsioonis

I

Visualiseeri

Andmed hakkavad rääkima, kui neid visualiseerida. Andmete visualiseerimine aitab andmeid paremini mõista ning andmetega “suhelda”.

Pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna – visualiseerimine võimaldab saada parema ülevaate äris toimuvast.

 

48% BI tarkvara kasutajatest on võimelised leidma oma küsimustele vastuseid ilma IT-osakonna poole pöördumata.  

(Aberdeen Group, 2013 aasta uurimus)

 

Andmete visualiseerimine võimaldab:

  • Vaadata andmeid “eri nurkade alt” – iga uus vaatenurk võib anda vastuseid uutele küsimustele. 

  • Vaadata andmeid kontekstis ja kõrvutada neid teiste andmetega – kõrvutades erinevaid andmeid jõutakse jälile nii mõnelegi vastust ootavale küsimusele. 

 

II

Pane andmed kokku

Iga Dataset (andmeallikas) omab mingit väärtust. Pannes aga erinevad andmeallikad kokku – saame suure väärtuse. 

Näiteks vaadates e-poe tellimuste andmehulka ning sidudes selle klientide demograafilise infoga (sugu, vanus) saame juba analüüsida, kes ja mida täna ostab ning kellele ja mida tuleks turundada.

 

III

Pane pall veerema ning näita, kuidas küsimustele vastatakse!

Väga paljudes organisatsioonides võtab “suurtele” küsimustele vastuse leidmine päevi ning selleks tuleb kaasata väga erinevaid kompetentse (IT, controlling, etc.), kes siis mingile küsimusele vastuseks raporti kokku paneks. 

Peale andmekultuuri loomist ning õige töövahendi kasutuselevõttu suudetakse ühel koosolekul leida vastuseid kümnele erinevale küsimusele ja seda täiesti iseseisvalt.