Kristian Allikmaa, Andmejuht kui strateeg ja õpetaja ja coach

Ühelt poolt lähme me külalisandmejuhina ettevõttesse eksperdi ja strateegina. Teiselt poolt aga on meie eesmärk õpetada ja võimestada oma klienti iseseisvalt andmeid tõlgendama ja kasutama. Kliendi aeg ei peaks minema mitte andmete kogumisele ja analüüsimisele, vaid tulemuste põhjal äriotsuste tegemisele.”