Andmeladude arendus

Andmeladu on ärianalüütika süda

Andmetest toimiva tervikpildi loomise peamiseks takistuseks on see, et ettevõtete andmed on sageli laiali erinevates kanalites, erineval kujul, erinevatel andmekandjatel, eri versioonides ja formaatides. 

Üks koosolek, kaks inimest, kolm erinevat failiversiooni ühest ja samast aruandest – keegi ei tea, millise rea andmed on vahepeal muutunud, miks lõppsumma on kõigil erinev… Kas tuleb tuttav ette? 

Me aitame koondada erimoelised andmed kesksesse andmelattu, mis lihtsustab nende kättesaadavust, taaskasutamist ning võimaldab seni võrreldamatuid andmeid omavahel kombineerides luua täiesti uut teadmust. 

Info muutub võtmeisikutele kättesaadavaks ilma kõrvalise abi ja kuluta just siis, kui neil seda vaja on. Kui enne kulus päevi ja nädalaid, siis nüüd mõõdad aega minutite ja sekunditega.

Mis on andmelao eelised?

 • Äriotsuste tegemiseks tehtav analüüs ja raporteerimine läheb oluliselt odavamaks, kiiremaks ja kvaliteetsemaks

  Andmed koondatakse automaatselt keskesesse andmebaasi. Enam ei pea tellima IT-st aruandeid, vaid kasutajad saavad ise teha vajalikke analüüse, aruandeid ning dashboarde. Andmed on ühtlustatud ettevõttes levinud terminoloogia ja nimetuste alusel (klient, kauplus, toode, ladu jms), mis on kõigile ühtemoodi mõistetavad. 

 • Proaktiivse lähenemisega minimeerid riske ja näed uusi ärivõimalusi

  Sageli kasutatakse andmeid tagantjärele, et kinnitada tehtud otsuseid või mõõta nende mõju. See aitab põhjendada toimunut, ent andmeladu aitab jälgida muutuste mõju reaalajas ning teha vajadusel väga kiireid ja ennetavaid äriotsuseid.

 • Kasutuseta seisnud andmed aitavad teha innovatsiooni

  Seni ligipääsmatud või kasutamata andmed võivad avada täiesti uusi võimalusi ning avardada ärikonteksti. Korrastatud andmeladu loob eeldused ka masinõppe rakendamiseks, mis võib kaasa tuua täiesti uut tüüpi väärtust.

 • Turvalisus ja terviklikkus

  Lõpuks ometi tekib lihtne viis hallata, kes ja millistele andmetele ligi peaks saama. Kõik ärikriitilised andmed ja muudatuste ajalugu on kontrolli all ning eraldi süsteemis dubleeritud.

Kuidas andmeladu töötab?

Kui Sa tahad tõesti teada, siis õnneks pole see raketiteadus. Eelnevalt väljavalitud andmed laetakse kindla perioodi järgi (tund, päev vmt) erinevatest operatiivsüsteemidest uude andmelattu. Selle käigus andmeid automaatselt väärindatakse – kontrollitakse, unifitseeritakse, teisendatakse, seotakse ja filtreeritakse, et muuta nad omavahel võrreldavaks ja töödeldavaks.

Selle käigus muutub andmeladu ainsaks „tõe allikaks“, mis on aluseks kõigile numbritele, päringutele, analüüsidele ja ka otsustele.

Meie andmearhitektid ja arendajad aitavad andmelao disainida just Sinu äri toetava analüütika vajadusi silmas pidades – andmed üle ettevõtte erinevate üksuste on koondatud kesksesse andmebaasi, need on ühtsel ja käepärasel kujul, jooksev andmekvaliteet on parem ning päringud ei võta aega.

Miks Datafruit?

 1. Paindlikkus ja kiired võidud

  Läheneme andmelao ehitamisele agiilselt – keskendume alguses ühele kitsale äriprotsessile või selle osale, jaotame tegevused võimalikult väikesteks etappideks, millest igaühel üsna konkreetne ja kiire tulemust loov väljund. Vastavalt nendele tulemustele ja täpsustunud vajadustele saad ka Sina mugavalt projekti pikaajalisi arendusplaane ja prioriteete muuta. 

  Lahendame järjest kõige prioriteetsemaid vajadusi, tulemuseks kiired ja käegakatsutavad võidud.

 2. Kommunikatsioon. Tagasiside. Etapiviisiline arendus.

  Agiilse andmelao arenduse põhiprintsiipideks on tihe koostöö ja kommunikatsioon, pidev prototüüpimine ja tagasisidestamine, etapiviisiline arendamine ja tarne. Sinu tagasiside kiirusest sõltub ka meie tempo. 

 3. Laiendatav arhitektuur

  Targalt disainitud andmeladu on skaleeritav ja vastab ka Sinu homsetele vajadustele, st seda on võimalik kohandada vastavalt ümbritseva konteksti muutumisele. Toome Sinuni kiiresti madalal rippuvad õunad, ent ulatame pikaajalise koostöö puhul ka ladvani. 

Oleme ametlikud partnerid:

Võta ühendust!

Mis kohast Sinu arvates king kõige rohkem pigistab?

Contact us image Contact us image