Masinõppe lahendused

Masinõpe annab konkurentsieelise

Erinevate prognoosmudelite loomise ja timmimisega aitame leida vastused ka kõige keerukamatele ärilistele küsimustele.

Millised kliendid on kõige tõenäolisemalt minu teenustest loobumas? Milline on konkreetse lõpptoote müügiväärtus? Millisele kliendile, millise hinnaga, millisel viisil müüa? 

Kuidas langetada andmepõhiseid otsuseid kiiremini ja täpsemini? Millised tegevused ja otsused võiksid olla lihtsasti korratavad või automatiseeritud? 

Milleks kasutada masinõppe lahendusi?

Masinõppe lahendused aitavad mitmete äriliste probleemide lahendamise juures. Automaatsed otsustusalgoritmid kasutavad reeglina informatsiooni nii ettevõtte sisestest kui ka välistest andmeallikatest. Masinõppel põhinevate otsusteni jõutakse vaid ühe hetkega ning need on reeglina oluliselt täpsemad, kuna võtavad arvese informatsiooni moel, mida inimene otsuse langetamisel tavajuhul teha ei suuda.

Näiteks saab müügiarvete ning nende tasumist kirjeldavate andmete baasil prognoosida, milline on välja saadetava üksiku arve tõenäoline laekumise aeg. Seda hinnangut saab ettevõtte finantsjuht arvesse võtta näiteks ettevõtte rahavoogude planeerimisel.

Masinõppe tehnoloogiad on viimastel aastatel teinud kiire arengu. Konkurentsieeliseks on ka see, et kasutame andmeprojektides kõige tänapäevasemaid masinõppe võimalusi.

Kokkuvõtvalt – masinõpe aitab kasutada olemasolevaid andmeid ka teadmata väärtuste prognoosimiseks.

Mõned näited meie loodud lahendustest:

 1. Lahkuva kliendi prognoosimine

  Meie poolt loodud lahenduse abil saab toote või teenuse kliendile anda hinnangu, milline on tõenäosus tema lahkumiseks konkreetse ajaperioodi jooksul. See rehkendatakse tema käitumise või selle muutuste põhjal. See tasub ära, sest uue kliendi hankimine maksab 5X rohkem kui olemasoleva hoidmine!

 2. Tootmisseadmete tõhusam hooldus

  Masinõppel baseeruva lahendusega saab tootmisettevõte seadmete hooldusega seotud tegevusi tõhustada. Prognoosmudel tuvastab tingimused, mille tekkimisel oleks mõistlik neid hooldada – nii vähenevad hoolduskulud ning suureneb tootlikkus (väheneb hoolduste maht, väheneb planeerimata seisakute arv, väiksem ühikkulu, suurem seadmete utilisatsioon, efektiivsem hooldustööde planeerimine).

 3. Optimaalne müügihind

  Müügipakkumises saab ajalooliste müügiandmete baasilt prognoosida konkreetsele tootele kõige optimaalsema müügihinna (arvesse võetakse nt. klient, kogus, tarnetingimused, jms.)

 4. Täpsem sihtimine turunduses

  Meie poolt loodud lahendus leiab sarnase ostukäitumisega kliendid, prognoosib nende käitumismustreid ning jaotab nad sobilikeks sihtrühmadeks. See omakorda võimaldab hulga täpsemaid ja ökonoomsemaid turundustegevusi.

Võta ühendust!

Kuidas saaksime võimendada ka Sinu organisatsiooni ärikasu?

Contact us image Contact us image