Konsultatsiooni- ja andmejuhi teenused

Andmejuht aitab leida olulise

Üksikud andmed on nagu seemned, millel on potentsiaal kasvada viljakandvateks puudeks. Et neis peituvad teadmised ja tarkus kätte saada, on vaja õiged seemned pista viljakasse mulda ning nende eest hoolt kanda.

Just seda aitab andmejuht teha, rakendades erinevaid allikaid, andmebaase ja ehitades nende vahele vajalikke mudeleid. Nii jõuavad sinu lauale küpsed viljad, millega edasi tegutseda.

Sa tead, et andmed ja nende kasutamine on oluline, kuid ei tea, kust alustada?

Kas see käib ka Sinu äri kohta?

Sinu ettevõtte andmed on laiali erinevates süsteemides?

Andmetega seotud küsimusi on vaja iga kord lahendada käsitööna?

Otsuste tegemiseks vajaliku tervik-pildi kokkusaamine võtab aega?

Tahad andmetest leida midagi, mida ei osanud ise otsida?

Kiire konsultatsioon

Sobiva andmelahenduse väljatöötamine saab alati alguse diagnostikast.

Andmejuhi nägemus sellest, kuidas andmed Sinu ettevõttele väärtust loovad, sünnib läbi kolme peamise küsimuse, millele konsultatsiooni käigus vastuseid otsime:

 • Kus ja millised andmed Sinu kasutuses on?
 • Millised neist võiksid Sinu ärile kasulikud?
 • Kuidas neist vajalik tarkus välja noppida?

 

Esmase diagnostika järgselt saame välja pakkuda kõige sobivama protsessi ja meeskonna just Sinu projekti elluviimiseks.

Ajutine andmejuht Sinu ettevõttesse

Iga äri on ainulaadne, mistõttu standardsed lahendused annavad vaid osalise tulemuse. Pädev andmejuht aitab luua sellise analüüsilahenduse, mille aluseks on:

 • Konkreetne ärikaasus
 • Relevantsed andmed
 • Õiged tööriistad
 • Spetsiifilised oskused
 • Selge protsess

 

Ühekordse lahenduse kõrval on ettevõttes vaja arendada ka andmeid väärtustavat töökultuuri, tagada andmete kvaliteet ning parandada töötajate andmekirjaoskust.

Sa ei tea, millest alustada ja kuidas?

Andmejuhti ei pea tingimata endale tööle värbama – meie pakutav andmejuhi teenus teeb kõik vajalikud oskused ja laiad kogemused kättesaadavaks vastavalt vajadusele.

Pakume tuge just seal, kus Sinul puudub vajalik oskusteave ning ressurss. Koostame andmestrateegia, paneme sammhaaval paika kogu teekonna ning õpetame võtmeisikud andmeid igapäevaselt kasutama.

Andmestrateegia on personaalne plaan, kuidas Sinu seemnetest lopsakas puuviljakorv luua.

Andmestrateegia loomine ja elluviimine pole sugugi IT-keskne protsess, vaid hõlmab kõiki ettevõtte tasandeid ja osapooli, mis tagab vajalike muutuste maksimaalselt efektiivse elluviimise kogu organisatsioonis.

Tõhusam andmekasutus kannab mitmel moel vilja:

 1. Parem tootlikkus ja kiirem konkurentsieeliste äratabamine
 2. Töötajate suurem motivatsioon ja iseseisvus
 3. Erinevate äriüksuste vaheliste seoste parem mõistmine ja sünergia
 4. Läbipaistvad, ülevaatlikud ja kiired juhtimisotsused
 5. Manuaalsest andmekorjest ja raporteerimisest vabanenud ajaressurss

Võta ühendust!

Küsi ja me näitame Sulle, kuidas sinu andmetest suuremat ärilist tulemust kasvatada.

Contact us image Contact us image