Veebisaidi kasutamise tingimused

Käesolevates Datafruit OÜ veebisaidi kasutamise tingimustes (edaspidi „tingimused“) sätestatakse aadressil https://datafruit.ee/ asuva veebisaidi (edaspidi „veebisait“) kasutamise eeskirjad.

Me eeldame, et kui te seda veebisaiti kasutate, nõustute te käesolevate tingimustega. Kui te ei nõustu järgima kõiki sellel lehel esitatud tingimusi, siis palume teil veebisaidi kasutamine lõpetada.

Tegemist ei ole Datafruiti teenuselepingu ega Datafruiti teenuste tingimustega. Teenuseleping koos andmetöötluslepinguga esitatakse ja lepitakse kliendiga kokku eraldi kliendisuhte sõlmimise käigus.

Veebisaidiga seotud isikuandmete töötlemise ja veebisaidil veebiküpsiste kasutamise kirjelduse leiate Datafruit OÜ privaatsusteatest.

Litsents

Kui ei ole märgitud teisiti, kuuluvad kogu veebisaidil oleva materjali intellektuaalomandi õigused Datafruit OÜ-le ja/või tema litsentsiandjatele. Kõik intellektuaalomandi õigused on kaitstud. Te võite kasutada seda veebisaiti oma isiklikul otstarbel kooskõlas käesolevates tingimustes sätestatud piirangutega.

Te ei tohi:

  • veebisaidilt pärinevat materjali taasavaldada ilma Datafruit OÜ-le viitamata;
  • veebisaidilt pärinevat materjali müüa, rentida või all-litsentseerida;
  • veebisaidilt pärinevat materjali taasesitada, paljundada või kopeerida ilma Datafruit OÜ-le viitamata;
  • veebisaidilt pärinevat sisu levitada ilma Datafruit OÜ-le viitamata.

Hüperlingid meie sisule

Organisatsioonid võivad kuvada linke meie veebisaidile, väljaannetele või muule veebisaidi teabele tingimusel, et sellised lingid: a) ei ole mingil viisil eksitavad; b) ei jäta eksitavalt muljet linkiva isiku ja tema toodete ja/või teenuste sponsorlusest, toetamisest või heaks kiitmisest; ja c) sobivad linkiva isiku veebisaidi konteksti.

Organisatsioonid võivad kuvada hüperlinke meie veebisaidile järgmiselt:

  • kasutades meie ettevõtte nime; või
  • kasutades lingitavat URL-i; või
  • kasutades meie lingitava veebisaidi mis tahes muud kirjeldust, mis on linkiva isiku saidi sisu konteksti ja formaati arvestades mõistlik.

Vastutus sisu eest

Me ei võta vastutust mis tahes sisu eest, mida kuvatakse teie veebisaidil. Te nõustute meid kaitsma kõikide seoses teie veebisaidiga tekkivate nõuete eest. Linke ei tohi kuvada ühelgi veebisaidil, mida võib tõlgendada laimava, ebasündsa või kuritegelikuna või mis rikub või kutsub üles rikkuma kolmandate isikute õigusi.

Õiguste säilitamine

Me jätame endale õiguse nõuda, et te eemaldaksite kõik lingid või mis tahes konkreetse lingi meie veebisaidile. Vastava nõudmise korral tuleb teil viivitamata eemaldada kõik meie veebisaidile viitavad lingid. Samuti jätame endale õiguse käesolevaid tingimusi ja privaatsusteadet mis tahes ajal muuta. Jätkuvalt meie veebisaidile linkides nõustute sellega, et käesolevad tingimused on teie jaoks siduvad ja te kohustute neid järgima.

Linkide eemaldamine meie veebisaidilt

Kui avastate meie veebisaidilt lingi, mis mingil põhjusel riivab teie huve, võite meiega mis tahes ajal ühendust võtta ja meid sellest teavitada. Me kaalume selliste linkide eemaldamist, kuid ei ole kohustatud neid eemaldama ega teile otse vastama.

Me ei garanteeri, et käesoleval veebisaidil esitatud teave on õige, täielik või täpne ning samuti ei anna me garantiid, et veebisait jääb kättesaadavaks või et veebisaidil olevat materjali ajakohastatakse.

Lahtiütlus

Me välistame kõik käesoleva veebisaidi ja selle kasutamisega seotud kinnitused, garantiid ja tingimused suurimas kehtivate õigusaktidega lubatud ulatuses.

Me ei võta vastutust mis tahes kahjumi või kahju eest, mis on seotud veebisaidil esitatud teabe, sisu ja materjalidega.