Privaatsusteade

1. Sissejuhatus

See on ülevaade, kuidas sinu isikuandmeid töödeldakse kui külastad Datafruit veebilehte www.datafruit.ee ja kontakteerud meiega läbi veebilehe.

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Datafruit OÜ, registrikood 12769616, aadress Lõõtsa 1a Tallinn, Harju maakond.

2. Kuidas toimub andmete töötlemine?

Datafruit vastutab veebilehe külastamisega ja selle kaudu esitatud isikuandmete töötlemise ja turvalisuse eest.

Meie veebilehel on kasutusel veebiküpsised ehk cookie’d, mille eesmärgiks on: a) tehniliselt võimaldada veebilehe töö ja b) optimeerida veebilehe kasutust ja parandada selle kasutuskogemust. Veebiküpsiste osas saad valikuid teha oma veebilehitseja (brauseri) seadetes.

Lisaks võid esitada meile ka ise isikuandmeid kui kasutad veebilehe kontaktivormi meie poole pöördumiseks, üritustele registreerumiseks või tööle kandideerimiseks.

Lepingulises kliendisuhtes meiega reguleerib andmetöötlust vastav lepingulisa ning käesolev Privaatsusteade ei käsitle juriidiliste isikute vahelist teenust.

3. Milliseid isikuandmeid töötleme ja miks?

Tegevus

Isikuandmed

Eesmärk

Töötlemise alus

Kasutaja poolt veebilehe kontaktivormile sisestatud isikuandmed

Ees- ja Perekonnanimi, e-posti aadress, pöördumise sisu

Potentsiaalse kliendiga suhtlus

Leping (lepingueelsed läbirääkimised)

Veebilehe analüütika

Veebilehitseja info, tehnilised küpsised, veateated

Veebilehe toimimine ja arendus

Õigustatud huvi

Kasutaja veebikäitumine

Veebilehitseja info, IP aadress, veebilehe kasutuse üksikasjad

Platvormi kasutaja kasutusmugavuse optimeerimine

Nõusolek

Kasutaja poolt veebilehe kontaktivormile sisestatud isikuandmed üritustel osalemiseks

Ees- ja Perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, ettevõtte nimi ja positsioon,pöördumise sisu

Üritustega seotud info jagamine ja turundus

Õigustatud huvi

Kasutaja poolt veebilehe kontaktivormile sisestatud isikuandmed tööle kandideerimiseks

Ees- ja Perekonnanimi, e-posti aadress, pöördumise sisu, dokumentatsioon

Potensiaalse töösuhte raames suhtlus ja kandidaatide valimine

Lepinf (lepingueelsed läbirääkimised)

4. Isikuandmete edastamine

Me ei avalda sinu isikuandmeid ega edasta neid kolmandatele osapooltele. Meie töötajatel on ligipääs sinu isikuandmetele mahus, mis on nende tööülesannete täitmiseks vajalik.

Me võime aeg-ajalt kasutada kolmandate osapoolte teenuseid, et pakkuda veebilehte võimalikult kõrge kvaliteediga. Sellisel juhul võib teenusepakkujal olla ligipääs osadele sinu isikuandmetele, et tagada asjakohane teenus. Teenusepakkujatel ei ole ole õigust kasutada sinu isikuandmeid muudel eesmärkidel ega säilitada kauem kui teenuse kohaseks pakkumiseks vajalik.

Need teenusepakkujad võivad asuda ka väljas pool Euroopa Liitu. See tähendab, et osa andmetest võib teatud juhtudel liikuda ka Euroopa Liidust välja. Sellistel juhtudel tagame, et andmete edastamine oleks kooskõlas kohalduvate andmekaitse reeglitega ja seadustega ning lepingulised, tehnilised ja organisatsioonilised meetmed oleksid paigas.

Kellega ja millisel eesmärgil me isikuandmeid jagame?

Vastuvõtjate kategooriad

Edastamise eesmärk

Teenusepakkujad

Teeme koostööd teenusepakkujatega, kes pakuvad meie veebilehe toimimiseks vajalikke lisateenuseid. Samuti on meie koostööpartneriks veebilehe toimimseks vajalikud tehniliste lahenduste ja nende turvalisuse pakkujad. Küsi meilt täpsemalt info@datafruit.ee.

5. Isikuandmete turvalisuse tagamine

Kõikide andmete turvalisuse tagamiseks rakendame tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid. Tagame sinu isikuandmete kaitse tahtliku või tahtmatu hävimise, muutmise, alusetu ligipääsu või mistahes muu ebaseadusliku töötlemise osas (ligipääsuhaldus, paroolid, turvaline võrgudisain, krüpteerimine; andmekadude ennetus ja muud pidevalt uuendatavad turvameetmed).

Isikuandmete säilitamine ja kustutamine

Isikuandmete säilitustähtajad sõltuvad sellest, millisel eesmärgil ja õiguslikul alusel me neid töötleme. Veebilehe kaudu kogutud isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul meie õigustatud huvi või leping.

Andmed

Töötlemise eesmärk

Säilitustähtaeg

Ees- ja Perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, ettevõtte nimi ja positsioon, pöördumise sisu

Lepingueelsed läbirääkimised, üritustele registreerimine ja infovahetus ning ürituste turundus

1 aasta

Veebilehiteja tüüp, tehnilised küpsised, veateated, IP aadress, veebilehe kasutuse üksikasjad

Veebianalüütika

Tehnilised küpsised kuni 1 nädal

Kasutusmugavusega seotud analüütika küpsised  kuni 3 kuud

Ees- ja Perekonnanimi, e-posti aadress, pöördumise sisu, lisatud dokumentatsioon

Potensiaalse töösuhte raames suhtlus ja kandidaatide valimine

1 aasta

 

Isiku õigused

Arvesta, et isikuandmetega seotud õigusi saab kasutada vaid juhul kui andmetöötleja on isiku tuvastanud. Kui kasutad meie veebilehte selliselt, et me ei tuvasta sind konkreetse füüsilise isikuna (ei identifitseeri), ei ole ka võimalik kasutada tuvastatud isikuga seotud õigusi.

  • Õigus andmetega tutvuda. Sul on õigus teada kes, kuidas, millistest allikatest ja missuguseid isikuandmeid töötleb.
  • Andmete ülekandmine. Sul on õigus küsida enda kohta kogutud isikuandmeid masinloetaval kujul ülekandmiseks teisele teenusepakkujale, mille teenuseid soovite näiteks edaspidi kasutada.
  • Andmete kustutamine/õigus olla unustatud. Sul on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui Sa ei soovi enam nende töötlemist ja andmetöötlejal puudub õigustatud põhjus nende kasutamiseks.
  • Andmete töötlemise piiramine/vastuväite esitamine. Sul on õigus teatud tingimustel oma isikuandmete töötlemist piirata ja keelata. Samuti on sul õigus esitada mõjuva põhjuse olemasolul vastuväiteid oma andmete kasutamiseks õigustatud huvi alusel töötlemisel.
  • Andmete parandamine. Sul on alati õigus isikuandmeid parandada või täiendada, kui need ei ole täpsed ning kui ebatäpsusel võib olla sulle mõju.
  • Õigus nõusolek tagasi võtta. Kui oled andnud enda isikuandmete töötlemiseks nõusolekuid, on sul alati õigus neid tagasi võtta.

Isikuandmetega seotud päringutele vastame 30 päeva jooksul.

Kui sul on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, võta palun meiega ühendust info@datafruit.ee.

Sul on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile info@aki.ee.