Üritused

Andmekirjaoskuse tõstmine läbi kogemuse

Tänapäeva ärikeskkond on pidevas muutuses ning konkurentsis püsimiseks peavad ettevõtted tegema andmetel põhinevaid otsuseid.

Datafruit’i poolt ja meie koostööpartneritega organiseeritud üritused on suunatud erinevatele juhi positsioonidel nende andmekirjaoskuse ja teadlikkuse tõstmiseks. Aitame juhtidel tipptasemel tehnoloogiat kasutades lahendada üha keerulisemaid äriprobleeme ning aitame aru saada, kuidas andmeid kasutades jõuda paremate äritulemusteni.

Kontor talentide linnakus

1 of 7

Millist väärtust loob meie üritustel osalemine Sinu jaoks?

01

Kuidas luua ettevõttele konkurentsieelis.

02

Selgitame kuidas defineerida ärilist probleemi ja kuidas andmed aitavad äriprobleeme ennetada.

03

Jagame kogemusi mis eristab edukaid analüütikaprojekte mitteedukatest.

04

Kuidas analüütiline lahendus annab kiire ja visuaalselt ülevaatliku ligipääsu korrastatud andmetele?

05

Kuidas lahendada probleeme tehnoloogia abil?

Üritused

NIMI

Meet the Data Specialist

ASUKOHT

Datafruit kontor, Lõõtsa 1a, Tallinn

AEG

17.08.2023 14.30-18.00

Vaata lähemalt
NIMI

Kursus "Sissejuhatus andmeanalüüsi" koostöös TalTechiga

ASUKOHT

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

AEG

14.09.2023

Vaata lähemalt
NIMI

Meet the Data Specialist

ASUKOHT

Lõõtsa 1a, Tallinn 11415, Eesti

AEG

21.09.2023 14.30-18.00

Vaata lähemalt

Võta ühendust!

Kiirete ja proaktiivsete äriotsuste tegemine ei peaks põhinema kõhutundel. Paneme sinu andmed vilja kandma!

Contact us image Contact us image