Üritused

Andmekirjaoskuse tõstmine läbi kogemuse

Tänapäeva ärikeskkond on pidevas muutuses ning konkurentsis püsimiseks peavad ettevõtted tegema andmetel põhinevaid otsuseid.

Datafruit’i poolt ja meie koostööpartneritega organiseeritud üritused on suunatud erinevatele juhi positsioonidel nende andmekirjaoskuse ja teadlikkuse tõstmiseks. Aitame juhtidel tipptasemel tehnoloogiat kasutades lahendada üha keerulisemaid äriprobleeme ning aitame aru saada, kuidas andmeid kasutades jõuda paremate äritulemusteni.

Kontor talentide linnakus

1 of 9

Millist väärtust loob meie üritustel osalemine Sinu jaoks?

01

Kuidas luua ettevõttele konkurentsieelis.

02

Selgitame kuidas defineerida ärilist probleemi ja kuidas andmed aitavad äriprobleeme ennetada.

03

Jagame kogemusi mis eristab edukaid analüütikaprojekte mitteedukatest.

04

Kuidas analüütiline lahendus annab kiire ja visuaalselt ülevaatliku ligipääsu korrastatud andmetele?

05

Kuidas lahendada probleeme tehnoloogia abil?

Tulevased üritused on hetkel planeerimisel.

Võta ühendust!

Kiirete ja proaktiivsete äriotsuste tegemine ei peaks põhinema kõhutundel. Paneme sinu andmed vilja kandma!

Contact us image Contact us image