Erik Krosenkranius, Keskkonnaamet

“Keskkonnaameti tegevuses on andmed ja nende alusel tekkiv informatsioon aina kriitilisema tähtsusega.

Sellest tulenevalt seadsime strateegiliseks eesmärgiks tõsta kõigi meie juhtide ja tippspetsialistide pädevust andmeanalüüsi valdkonnas. Otsisime koostööpartnerit, kelle teadmussiire oleks praktilist laadi ja sunniks meid ka oma mugavustsoonist välja. Datafruit’i meeskond seda ja veel enamatki täpselt pakkus. Koostöö laabus, inimeste silmaring avardus tohutult  ja meie isu andmeid ära kasutada on veelgi kasvanud.”