Andmekirjaoskus kui tee ärieduni

Kas teadsid, et kui veel 2018. aastal oli globaalne andmemaht 33 zettabaiti (1 ZB = 1000000000000 GB), siis aastaks 2025 kasvab see prognooside kohaselt 175 zettabaidini, mis tähendab, et seitsme aastaga kasvab andmehulk lausa 430%.

Pole kahtlustki, et me elame andmete ajastul. Iga tehing või klikk, iga tehtud liigutus, aga mõnikord ka tegemata jäänud liigutus, salvestub kuskil andmete jadana. Tänapäeva tehnoloogiad võimaldavad neid andmeid töödelda ja kasutada selliselt, et nendest formuleeruksid vastused kõikvõimalikele ärimuredele, näiteks millisele kliendile, millise hinnaga ja millisel viisil müüa. Küsimus on vaid selles, kas me oskame seda ressurssi oma äri heaks ära kasutada?

Olgugi et erinevate uuringute järgi arenevad andmepõhised ettevõtted kiiremini ja ka nende otsustusprotsesside efektiivsus kasvab, hoiavad ettevõtete juhte tagasi andmeprojektidega seotud väärarusaamad. Vaatame neid lähemalt ja ehk õnnestub mõni müüt ka maha murda.

Müüt nr 1 – andmete kogumisest piisab

Ei piisa. Andmed ilma tähenduseta on lihtsalt… andmed. Väga harva on need täpselt sobival kujul, koheselt kasutatavad. Siin tulebki mängu andmekirjaoskus ehk oskus rakendada olemasolevaid andmeid organisatsiooni äriliste eesmärkide saavutamiseks, aga ka orienteerumist tänapäevastes lähenemistes ja parimate praktikate valdamist. See kõik paneb aluse vundamendile, et andmetest saaks ressurss, millele abil on võimalik teha õigeid strateegilisi äriotsuseid.

Rahvusvaheline tehnoloogiauuringute ja -konsultatsioonide ettevõte Gartner ennustab, et juba 2023. aastaks on andmekirjaoskus muutunud ettevõtte väärtuse loomise asendamatuks osaks. Selleks, et andmetega täiendavat väärtust luua, on vaja strateegiliselt tegutseda. Nii nagu seda mitmed Eesti ettevõtted juba ka teinud on.

Tõsi, ilma andmeteta ei ole ka andmekirjaoskusest mingit kasu, ent olgem ausad, täna ümbritsevad andmed meid kõikjal. Andmed on tööriist, andmekirjaoskus aga oskus seda tööriista kasutada. Õigel kujul ja õigel ajal.

Müüt nr 2 – andmeprojektid on ainult IT-teema

Tänapäeva maailmas on tegelikult iga ettevõte „andmepõhine ettevõte“, mille iga võtmetöötaja peaks valdama vähemalt baasandmekirjaoskust. Veel enam, digimajanduse kontekstis on ülioluline, et erinevatesse arendusprotsessidesse oleksid kaasatud ettevõtte kõik otsustajad osapooled. Nii on ka andmeprojektidega. Kui IT juht keskendub üksnes protsesside tehnoloogilisele poolele, siis turundusjuhi eesmärgiks on klienditeekonna ja -kogemuse parendamine ja äriliste eesmärkide saavutamine. Kui jätta andmeprojektid vaid IT-osakonna pärusmaaks, jääb pool võrrandist lahendamata ja võib juhtuda, et selle all kannatavad ka ettevõtte äritulemused. Strateegiliste ja kogu ettevõtet või organisatsiooni hõlmavate andmeprojektide eestvedajad on reeglina just äriinimesed!

Müüt nr 3 – andmeprojektid on kulukad

Nagu kõige muuga siin ilmas, on ka andmeprojektide kulukus suhteline. Oleneb, millega võrrelda? Kui näiteks ühe ettevõtte tootmise planeerimine on ajamahukas ning suurel määral manuaalne protsess, aga konkurendid on protsessi tänapäevaste lähenemistega automatiseerunud, siis paraku ühe ettevõtte jaoks tähendab see märkimisväärset kaotust konkurentsisituatsioonis. Seega selleks, et üha agressiivsemalt arenevatel kodumaistel ja rahvusvahelistel turgudel ellu jääda, on ülioluline end andmemajanduse võimalustega kurssi viia.

Selge on see, et igasugune tehnoloogiline arendustöö ja automatiseerimine maksavad raha ja kõik sellised projektid peavad olema ettevõtte jaoks majanduslikult põhjendatud. Ent kui on üks investeering, mis suurendab konkurentsieelist, kiirendab oluliselt seniseid ajamahukaid protsesse või vähendab kulusid pikemas perspektiivis, siis on see investeering andmeprojektidesse.

Müüt nr 4 – andmeprojektid on keerulised

Ettevõtte jaoks, kes ei ole andmemaailmaga kokku puutunud, tundub see teema keeruline ja kauge. Tundub justkui tegeleksid selliste asjadega üksnes Tesla, Boeing’u ja Amazoni-laadsed korporatsioonid. Tegelikkuses on näiteks masinõppe algoritmidel baseeruvad lahendused, mis annavad õigeaegselt infot kas või selle kohta, millised kliendid on tõenäoliselt ettevõtte teenustest loobumas, kättesaadavad ka kõige „tavalisematele“ ettevõtetele. Mida kiiremini suudab ettevõte reageerida ümbritsevas majanduskeskkonnas toimuvatele muutustele, seda suurem on ka tema konkurentsivõime, sõltumata ettevõtte käibemahust või tegutsemisvaldkonnast.

Sageli arvatakse, et andmeprojektide näol on tegemist aastatepikkuse mahuka tööga. See ei pea nii olema! Tänapäevased lähenemised on paindlikud ning arvestavad ettevõtte võimaluste ja vajadustega. Esimesed vastused kliendi poolt püstitatud äriprobleemile suudetakse olemasolevate ja kättesaadavate andmete põhjal anda kliendile mõnikord juba vähem kui nädalaga.

Müüt nr 5 – andmeprojektid on universaalsed

Iga ettevõte või organisatsioon on unikaalne. Iga andmeprojekt, mis algab kõige põletavamate äriliste probleemide välja selgitamisega, on unikaalne. Õigete lahendusteni jõudmiseks on oluline küsida õigeid küsimusi, mis lähtuvad konkreetse ettevõtte hetkeolukorrast, tegutsemisvaldkonnast, eesmärkidest jmt. Õigeid küsimusi aitab küsida kogenud andmespetsialist.

Selleks, et tõsta ettevõtte töötajate andmekirjaoskuse taset, on võimalik viia ettevõttes läbi koolitusi, mille mahtu, suunitlust ja pikkust on võimalik vastavalt ettevõtte või organisatsiooni vajadustele kohandada. Nendel puhkudel, mil pelgalt koolitusest või konsultatsioonist ei piisa, näiteks kui kogutud andmed ei ole õigel kujul või kui need asuvad laiali erinevates andmebaasides, vajab ettevõte rätsepa meetodil lähenemist kogu andmeprojekti elutsükli ulatuses. Just siin tulebki mängu usaldusväärse ja kogenud partneri osatähtsus kogu protsessis.

Andmekirjaoskus kui tee ärieduni

Sellises andmepõhises maailmas, milles me praegu elame, on andmekirjaoskuse arendamine ettevõttes möödapääsmatu. Tuginedes Gartneri iga-aastasele andmejuhtide seas läbiviidud uuringule, peetakse madalat andmekirjaoskust üheks kõige suuremaks ettevõttesiseseks takistuseks teel äriedu suunas. Andmepõhised ettevõtted toodavad andmekirjaoskajaid töötajaid, kes on võimelised senisest rohkem tööalaselt panustama ja aitavad ettevõttel tugevdada oma konkurentsieelist. See on strateegia, mis võib ka sinu äri tundmatuseni muuta.

Tänapäevased tööriistad ning lähenemised võimaldavad nii mõnegi ärimure lahendada või juba toimivat lahendust veelgi efektiivsemaks muuta. Pahatihti lihtsalt ei olda neist võimalustest teadlikud. Sellisel juhul on mõistlik pöörduda spetsialistide poole, kes omavad andmeprojektide läbiviimise kogemust ning toetavad ettevõtet kogu protsessi vältel.

Datafruit korraldab andmeanalüüsi koolitusi, mille eesmärk on juhtide pädevuse tõstmine. Vaata lähemalt siit: https://datafruit.ee/koolitused-coaching/.