Andmed – need kõlavad keeruliselt

Edukad otsused ja tegevused nii äris kui avalikus sektoris sõltuvad üha enam andmetest.

Kuid on oluline mõista, et andmete kogumine ja omamine ei peaks olema eesmärk iseeneses. 

Täna on juhtide peas palju vastamata küsimusi.

  • Mis on moesõnade taga? Miks räägitakse suurandmetest, mis on ennustav analüüs ja masinõpe? Kuidas tehisintellekt minu ettevõttesse puutub?
  • Mis on andmete analüüsimisel tehniliselt teostatav, õiguslikult lubatud ja majanduslikult mõistlik?
  • Milliseid konkreetseid ja kiirelt ära tasunud andmeprojekte Eestis üldse on tehtud ja tehakse?
  • Kuidas astuda esimesi samme andmetel põhineva juhtimise suunas ?
  • Milliseid ekspertteadmisi ja tööriistu minu ettevõte selleks vajab?

Miks on vaja juhtidele koolitust andmeanalüüsist?

Kõigepealt on vaja tõsta juhtide motivatsiooni. Paljud keskmise suurusega ettevõtted ei usu, et tänapäevased andmeanalüüsi lahendused on midagi nende jaoks. Nad lihtsalt ei oska näha, kuidas just neil andmetest võiks kasu olla ning et analüütiline võimekus on konkurentsieelis.

Teine vajadus on seotud oskuste, teadmiste ja võimekusega – puudub arusaam, mida võiks analüüsima asudes andmetelt üldse küsida ja sealt siis juba edasi, kuidas tulemusi juhtimises ja kliendile suurema väärtuse pakkumises kasutada.

Kolmas väljakutse on seotud võimalustega – andmed on laiali mitmes süsteemis, puuduvad tööriistad nende koondamiseks ja analüüsimiseks, olemasolevad vahendid on kesised (Excel, raportid) või nende kasutamine on aeganõudev ja keerukas. Võimalikest tänapäevastest lahendustest aga lihtsalt ei teata veel kas siis midagi või ei teata piisavalt.