Kennet Jõgi, SRC Group

“Koos Datafruitiga oleme koondanud eri tarkvarade andmed kesksesse andmelattu ja ehitanud meie vajadustele vastavad PowerBI aruanded.

Nii saame kergesti ülevaate kogu kontserni äri tulemuslikkusest olukorras, kus eri riikides on kasutusel eri protsessid ja erinevad finantstarkvarad. See on oluliselt lihtsustanud uute eesmärkide seadmist ja äriotsuste tegemist – kasutajad on rahulolevad. Analüütilise lahenduse juurutamine on üks faktor, mille toel on meie müügimahud hakanud kasvama.”